Landverk

Road engineering

Pakume kvaliteetset konsultatsiooniteenust teede
ja tänavate planeerimisel ning projekteerimisel.

Vaata lähemalt

Landverk OÜ

Landverk OÜ on alates 2015. aastast keskendunud teede projekteerimisele. Ettevõtte äriideeks on rakendada ambitsioonikate inseneride mitmekülgne erialane töökogemus kvaliteetse konsultatsiooniteenuse pakkumisse ning seeläbi anda omapoolne panus ohutu, jätkusuutliku ja meeldiva liiklus- ja elukeskkonna loomisse.

Teiste sarnast teenust pakkuvate ettevõtete seas näeb Landverk OÜ meeskond võimalust eristuda eelkõige kõrgeima kvaliteediga teenuse pakkumisega, tähtaegadest rangelt kinni pidamise ning paindliku ja professionaalse suhtumisega.

  • Maanteede, linnatänavate, parklate ja mahasõitude projekteerimine
  • Liikluskorralduse projektide koostamine
  • Teekatete taastamise projekteerimine
  • Teeprojektide ekspertiis
  • Vertikaalplaneerimine ja 3D mudelite koostamine
  • DP koosseisus liikluslahenduste väljatöötamine
  • Kortermajade parkimisplatside lahendused
  • Äri- ja tootmishoonete ümbruse lahendused
  • Veevarustuse, sademevee ja kanalisatsiooni välisvõrkude projekteerimine
  • Sademeveesüsteemide modelleerimine

Valik tehtud töödest

Riigitee nr 59 Pärnu-Tori km 12.14-16.85 rekonstrueerimise põhiprojekt

Riigitee nr 21 Rakvere-Luige km 28.95-44.50 Saara-Venevere lõigu põhiprojekt

Riigitee 11290 Tallinn - Lagedi km 4.924-8.478 jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt

Ihaste kergliiklusteede põhiprojekt

Tallinn Tuuliku tee lõigus Halla tn kuni Kadaka tee rekonstrueerimise põhiprojekt

Tartu Kasesalu tänava rekonstrueerimise põhiprojekt

Kohila Tööstuse tänava rekonstrueerimise põhiprojekt

Riigitee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 32.868-38.132 remondi põhiprojekt

Anne tänava T71 ristmiku rekonstrueerimise põhiprojekt

Võru linna keskväljaku põhiprojekt

Kapsa tänava rekonstrueerimise põhiprojekt

Kõrvalmaantee nr 16160 Palivere-Oonga km 0,95-2,47 Palivere alevikus jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt

Kõrvalmaantee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 3,9-6,1 põhiprojekt

Ülenurme aleviku Võru mnt kergliiklustee ja valgustuse põhiprojekt

Kambja - Suure-Kambja kergliiklustee eelprojekt

Ott Ojaperv

tegevjuht & projektijuhtimine

MSc. Dipl Ins
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7


Tel: +372 522 7240
E-post:

Tarmo Rämmel

projektijuhtimine & projekteerimine

BSc
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7


Tel: +372 5345 4804
E-post:

Aigar Reimann

projektijuhtimine & projekteerimine

MSc. Dipl Ins
Diplomeeritud teedeinsener, tase 6
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7


Tel: +372 5373 1431
E-post:

Maia-Liisa Teearu

projekteerija

MSc. Dipl Ins
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7


E-post:

Karel Konsap

projekteerija

MSc. Dipl Ins
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7
Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7


E-post: